Förtvätt

Översikt

LIMAS Förtvätt med integrerad stenfångare som kan levereras med stenutmatningselevator eller stenmagasin.

Tillverkas i tre storlekar; trumma diameter 800 mm, längd 2000, trumma diameter 1000 mm, längd 2500 mm, trumma diameter 1200 mm, längd 3000 mm

Fördelar

  • Tvättrummans upphängning ger en tyst och driftsäker gång
  • Minimalt underhållsbehov
  • Kontinuerlig sten och jordborttagning
  • Effektiv tvättning med liten vattenförbrukning
  • Kan användas 24/7 utan stopp för rengöring

Funktioner

Stenavskiljningen görs i en tratt. Cirkulerande vatten tillföres underifrån genom trattens pip och i sådan mängd att produkten bärs upp och förs vidare in i tvättrumman för avvattning.

Stenar faller genom den uppåtgående vattenströmmen och matas ut med stenutmatningselevatorn. I tratten finns också en rotor som ser till att produkt och stenar blir separerade från varandra.

Tillval

  • Stenmagasin