• LIMAS

    Vår Historia

Vår historia

LIMAS är en hopdragning av ordet Livsmedelsmaskiner. Den sjukantiga formen i LIMAS logotyp är inspirerad av kostcirkeln där potatis och rotfrukter är en viktig del.

Bo och Lena Jönsson startade LIMAS sommaren 1980 i Åhus. Med sig i bagaget hade Bo en gedigen bakgrund från livsmedelsbranschen efter att ha arbetat sedan 1965 med konstruktion och utveckling av utrustning för förädling av potatis. Lena skolande om sig för att sköta företagets ekonomi och administration. De bägge sönerna, Johan och Pär-Ola, hjälpte till med allehanda uppgifter redan under tonårstiden. Efter gymnasiet började Johan att arbeta som säljare på LIMAS men på grund av sjukdom kunde han inte arbeta mer än några år. Efter avslutade ingenjörsstudier 1986 började Pär-Ola att arbeta som konstruktör i företaget.

De första åren sköttes företaget från familjens villa i Åhus. På bilden syns Lena sitta modell i början av 80-talet när en broschyr över företagets maskinprogram togs fram. Bilden togs i familjens garage.

Efter fyra år köptes den första delen av fastigheten på Fyrvaktaregatan i Åhus. Genom åren har grannfastigheter förvärvats och byggnaden har expanderat. År 2000 byggdes kontorsdelen och verkstadsdelen ihop med en glasad del som inrymmer kontor och en passage mellan byggnaderna. Det senaste tillskottet är en utbyggnad av verkstadsdelen som färdigställdes 2015 och som fördubblade ytan för att ställa upp och provköra maskiner. 2022 gjordes en investering i solceller.

Bo och Lena gick i pension 2016 och Pär-Ola driver sedan dess företaget vidare.

Bo, Johan och Lena avled alla tre hastigt under åren 2022 och 2023.