Stegskalare

Översikt

LIMAS Stegskalare är den mest avancerade karborundumskalaren på marknaden. Den är unik i sin uppbyggnad. Gjord med tanke på skalning utan vatten. Skalaren är kompakt och har stor kapacitet. Kan levereras med 1, 2, 3 eller 4 steg, allt efter kapacitetsbehov. Levereras i standardsutförande med mekanisk våg.

Fördelar

 • Hög kapacitet
 • Högt utbyte
 • Minimerar kostnaden för avloppsvatten
 • Total kontroll av skalprocessen
 • Lågt underhållsbehov
 • Vägd inmatad produkt för jämn kvalitet
 • Automatiserad skalningssekvens med enkla kontroller
 • Noggrann kontroll av skalningstiden ner till 1 sekund
 • Optimal produktrörelse för bästa utbyte
 • Skalning utan vatten
 • Lager och karborundumbeläggning med lång livslängd

Funktion

En förutbestämd mängd produkt vägs upp i vågbehållaren. Vågbehållarens spjäll öppnas så att produkten släpps ner i första skalningsmodulen, steg ett, där skalningen omgående påbörjas och pågår under en i förväg inställd tid.

Då skalningstiden i steg ett gått till ända öppnas nästa spjäll och produkten släpps ner i steg två och samma förlopp upprepas.

Tillval