Storlekssortering

Översikt

Med LIMAS Rullsorterare kan man steglöst dela upp ett potatisflöde i olika storlekar. Dessutom kan man dela upp potatisflödet i princip i så många fraktioner man önskar.

Fördelar

  • Rullsorteraren är mycket skonsam mot potatisen
  • Rullsorteraren är enkel att rengöra och underhålla
  • Sorteraren kan tillverkas för olika potatisstorlekar och med olika antal sortervalsar beroende på kapacitetsbehov

Funktion

Storlekssorterarens viktigaste delar är sortervalsarna, dessa är försedda med en gänga som dels ökar i stigning men också i djup.

Om två identiska sortervalsar placeras intill varandra och med synkroniserad drivning bildas en kvadrat. Denna kvadrat ökar i storlek utefter sortervalsens längd. För eller senare faller potatisen igenom då kvadraten blivit tillräckligt stor.

Man kan också anordna en skiljande profil mellan sortervalsarna, då erhålles trianglar. De triangelformade öppningarna ger en viktsmässigtjämnare sortering om potatisen är blandat rund och oval.

Potatis tillföres sorterutrustningen med en transportör, elevator eller liknande. Sorteraren börjar med ett fördelnings-/utjämningsbord. Potatisen styrs ner mellan rullarna eller sorterbanorna i ett jämnt flöde.

Potatisen faller ner mellan rullarna när potatisen nått fram till rätt öppningsstorlek. Under rullarna finns fördelningspjäll som är skjutbara i sorterrullarnas längdriktning. På så sätt kan potatisflödet delas upp i de storlekar man önskar.