Stenfångare

Översikt

LIMAS Stenfångare av typen vertikalskruv tillverkas i tre storlekar vad gäller diameter, ø400, ø600 och ø800 mm. Utmatningshöjden anpassas efter behov.

Att ta bort stenar, jord och andra främmande föremål är ett viktigt första steg i alla produktionslinjer. Det hjälper inte bara till att höja kvaliteten utan skyddar också de efterföljande maskinerna från att bli slitna eller skadade. En annan fördel med avsaknaden av jord och stenar är att avfallet blir lämplig som djurföda.

Fördelar

  • LIMAS använder ett gummilager som har en lång livslängd och som inte kräver någon smörjning av något slag
  • Effektiv stenseparation
  • Varsam hantering av produkten
  • Liten vattenåtgång
  • Elevering av produkten upp till över 3 meter

Funktion

Stenfångaren har två bottnar, en övre för eventuella stenar och en undre där jord och slam samlas. Stenfångaren är försedd med generösa luckor för tömning av sten och jord. Den vanligtvis svaga punkten på denna typ av utrustning är bottenlagringen. LIMAS använder ett gummilager med lång livslängd som dessutom inte behöver någon smörjning vare sig med vatten eller annat smörjmedel.

Tillval

  • Utmatningsband för främmande föremål
  • Nivågivare