Spaltskalare

Översikt

LIMAS spaltskalare är lämplig till de flesta rotfrukter, speciellt för potatis, selleri och kålrötter. Skalaren arbetar helt utan vatten. Den kan användas som förskalare till andra typer av skalare men fungerar utmärkt fristående. Skalaren har i förhållande till sin storlek en stor kapacitet. Med få rörliga delar hålls underhållskostnaderna låga.

Skalaren består av skaltallrik och skalkorg. Den roterande skaltallriken är försedd med radiella spalter. Skalkorgen är uppbyggd av stående plattstänger. Skaltallrik och skalkorg är belagda med karborundum. Arbetscykeln styrs av en PLC. Skaltallrikens hastighet styrs med hjälp av en frekvensomriktare. Mängden produkt i varje fyllning vägs upp i en ovanför liggande vågbehållare. Skalavfallet kan samlas upp i en undertill stående container.

Fördelar

  • Hög kapacitet
  • Enkel, robust och prisvärd skalare
  • Skalning utan vatten som standard
  • Minimalt underhåll

Funktion

Skalkorgen består av karborundumbelagda stänger och skaltallrik.

Skalavfallet pressas under skalningen ut mellan skalstänger och spalter. Skalaren kan med fördel användas utan vattentillförsel.

Spaltskalaren är lämplig för de flesta rotfrukter. Kan också användas som förskalare till andra skalare om kapaciteten behöver ökas.

Tillval