Kvarterare

Översikt

LIMAS Kvarteringsmaskin kan levereras med 4 banor. Maskinen arbetar kontinuerligt och delar produkten i fyra delar varav en delning är på tvären och en delning är på längden. Beroende på produktens storlek kan kvarteraren levereras med olika rulldelningar. Kvarteringsmaskinen kan enkelt ställas om för endast halvering.

FÖRDELAR

  • System för att förhindra dubbelfyllning.
  • Skonsam bearbetning av produkten.
  • Kontinuerlig drift.

FUNKTION

Matningselevatorn är försedd med koppar som plockar med sig produkten från en liten behållare och matar upp den till rullbandet. Kopparna är anpassade till produktens storlek för att förhindra dubbelfyllning. Hellre en tom kopp än två potatisar i samma kopp.

Rullbandet består av rullar med speciell utformning. Potatisen ska lätt finna sin plats mellan rullarna. Potatisen ska ligga med sin geometriska axel längs rullarna och tvärs färdriktningen. Rullarna är nedsvarvade, konade, så att potatisen ska finna sin bana och lägga sig tillrätta mitt under cirkulärknivarna.

För att tvärknivarna ska träffa rätt mellan rullarna där potatisen ligger kan bandets läge i förhållande till knivtrumman finjusteras.

LIMAS Kvarteringsmaskin består i huvudsak av tre delar:

  • Matningselevator för singulering och synkroniserad matning.
  • Rullband för orientering och centrering.
  • Cirkulärknivtrumma med cirkulärknivar och tvärknivar, påtryckare och uttryckare.
  • Tvärtransportör för utmatning av den delade potatisen.

Tillval

  • Maskinen kan kundanpassas efter önskemål för samtidig halvering och kvartering