Kombitvätt

Översikt

LIMAS Kombitvätt är en innovativ lösning för att uppnå maximal hållbarhet av en skalad potatis. LIMAS Kombitvätt är avsedd att vara det avslutande steget i processlinjen. Konstruktionen är sådan att den tvättade produkten kan matas direkt in i LIMAS Elektroniska våg för uppvägning och fyllning i säck eller påse.

Fördelar

  • Avlägsnar så många bakterier som möjligt från potatisens yta
  • Avlägsnar substanser från potatisens yta som frigjorts från skadade celler under skalningen. Det är dessa som förorsakar missfärgning då de reagerar med andra delar av potatisen
  • Minimerar hanteringen mellan process och förpackning i avsikt att förhindra spridning av återstående icke önskvärda bakterier etc och minimerar risken för återinfektion från utrustningen

Funktion

LIMAS Kombitvätt består av en serie separata tvättsektioner och en dräneringssektion. Under varje sektion finns en agitator (paddel, utan kontakt med produkten). Satser av potatis sänks ner i varje sektion, lyfts upp och förflyttas framåt.

Friskvatten strömmar i ett kontrollerat flöde motströms produkten för att sedan gå bakåt i linjen till exempelvis skalarens samlingsskruv där vattnet sköljer av den skalade potatisen.

En sulfitlösning alternativt citronsyra, äppelsyra m.m kan doseras om så erfordras och flödar med friskvattnet. Mängden kan ställas in från 10 till 300 liter per timma.