Kokning och kylning

Översikt

LIMAS Kok och kylutrustning är avsedd för förpackade, vakuumerade produkter som potatis, rotfrukter och frukter.

Genom kokning och kylning uppnås en längre hållbarhet och förpackningens innehåll blir näst intill sterilt. När sedan kylningen sker med tillsluten påse förblir innehållet bakteriologiskt sett fortsatt mycket bra. Produktens enzymer blir till följd av värmebehandlingen inaktiverade. Med kokning och kylning av en produkt uppnås en god lagringsduglighet som dessutom är färdigkokt och endast behöver värmas vid tillagningen.

Fördelar

  • Stor vattenmängd i förhållande till produktmängd. Detta gör att temperaturen i kokkärlet sjunker måttligt medan temperaturen i kylkärlet
    stiger måttligt. Sammantaget ger detta förfaringssätt kort koktid och kort kyltid vilket är bra för produktens kvalitet

Funktion

I kokaren cirkuleras vatten med en pump genom värmeväxlare med elpatroner alternativt genom tillförsel av direktånga. Vidare finns en anordning för ändring av vattnets flödesriktning genom
kokkärlet för att jämnast möjliga kokning ska uppnås.

Kokaren är försedd med lock som öppnas och stängs med hjälp av en luftcylinder. Koktemperatur och tid styrs med automatik (PLC). Parametrarns för tid och temperatur ställs in via en operatörspanel (OP).

I kylaren cirkuleras vatten genom en värmeväxlare som är kyld med en glykolblandning. Korgar med brätte lastas med den vakuumerade produkten, lyftes med en lyftanordning (telfer) och sänks ner, först i kokkärlet och efter färdig kokning vidare ner i kylkärlet.

Kok- och kylsystemets delar

  • Kärl för kokning
  • Kärl för kylning
  • Pump
  • Värmeväxlare för elpatron eller direktånga