Fristående knivskalare

Översikt

LIMAS fristående knivskalare ger en hållbar produkt med väldigt lite eller ingen tillsats av konserveringsmedel. Knivskalaren består av två skalningskärl.

Denna knivskalare kan i princip kombineras med vilken typ av karborundumskalare som helst men förskalning med karborundum bör alltid ske. Potatisen förskalas tills den nästan är färdigskalad då den matas upp i knivskalarens vågbehållare.

Fördelar

  • Släta glatta ytor beroende på hög skärhastighet.
  • God omtumling av produkt ger skalning av alla ytor beroende på separat omrörare.
  • Skalningen sker utan vattentillförsel beroende på skaltallrikens rotation.
  • Lång livslängd på knivarna beroende på kraftig dimensionering.
  • Snabba knivbyten beroende på litet antal knivar i skalaren.
  • I händelse av att en sten eller annat hårt föremål tillföres skalaren kan endast fyra knivar skadas då det endast är fyra knivar i varje skalningskärl.
  • Litet underhåll beroende på att skalaren är konstruerad med tanke på lång livslängd.

Funktion

I botten finns en roterande tallrik med fyra knivar. En motroterande omrörare ser till att potatisen rör sig optimalt. Genom att knivtallrik och omrörare roterar åt motsatt håll erhålls en skärhastighet på upp till 10 meter per sekund. Detta gör att snittytan blir synnerligen glatt. Hack och ofullständigt genomskurna snitt förekommer inte.

Skaltiden är ställbar, likaså är varvtalen för knivtallrik och omrörare individuellt inställbara.

Skalaren kan skala ca 17 kg åt gången. Normal skaltid är 50-60 sekunder.

Knivskalaren är försedd med uppsamlingstank för avfall.