Elektronisk våg

Översikt

LIMAS Elektroniska våg är ett användarvänligt system för uppvägning till påsar eller säckar. Vågen kan levereras med tre storlekar på vågbehållaren: 10, 15 och 20 kg men mindre vikter än så kan vägas upp.

Fördelar

  • Enkel att handha
  • Snabb och enkel att rengöra
  • Exakt vägning med tvåhastighetsmatning
  • Hela eller delade produkter kan hanteras

Funktion

Vibratorn matar produkten genom de tre doseringsbanorna från påmatningstratten till vågbehållaren som är monterad på en lastgivare. Till en början är alla tre banorna använda för grovmatning. Vid en förutbestämd vikt, nära den inställda färdigvikten, blir två av doseringsbanorna blockerade och den tredje banan svarar för finmatningen. Då den inställda färdigvikten uppnåtts stängs även den tredje banan och en lättmanövrerad brytare påverkas manuellt varvid vågbehållarens bottenlucka öppnar och produkten faller ner i påsen. Härefter börjar automatiskt en ny sekvens. Under tiden nästa sats vägs upp har operatören möjlighet att försluta och pallettera den redan fyllda påsen.

LIMAS Elektroniska våg går utmärkt att kombinera med en automatisk djupdragningsmaskin. Den elektroniska vågen blir då helt automatiskt styrd.