Vägning

Elektronisk våg

LIMAS elektroniska våg är ett halvautomatiskt system för uppvägning till påsar, säckar eller liknande. Vågen ​tillverkas med tre storlekar på vågbehållaren; 10, 15 och 20 kg. Vågen har grovmatning och finmatning.

Vibratorn matar produkten genom doserings-banorna från påmatningstratten till vågbehållaren som är monterad på en lastgivare. Till en början är alla tre banorna använda för grovmatning. Vid en förutbestämd vikt, nära den inställda färdigvikten blir två av doseringsbanorna blockerade och den tredje banan svarar för finmatningen.

Då den inställda färdigvikten uppnåtts stängs även den tredje banan och en lättmanövrerad brytare påverkas manuellt varvid vågbehållarens bottenlucka öppnar och produkten faller ner i påsen. Härefter börjar automatiskt en ny sekvens. Under tiden nästa sats vägs upp har operatören möjlighet att försluta och pallettera den redan fyllda påsen.