Tvätt

Kombitvätt

Många företag som producerar hel skalad potatis har funnit det svårt att uppnå en jämn kvalitet och hållbarhet. Det vanliga förfaringssättet är att doppa potatisen i en sulfitlösning, det ger ett varierande och ofta osäkert resultat.

Den konserverande effekten av sulfit är begränsad till en kemisk reaktion på ytan och även den kan reduceras när doppningsbadet är förorenat med stärkelse och andra substanser under den kontinuerliga produktionen.

Många års undersökning och utveckling hos LIMAS har avslöjat mycket om vad som är anledning till nedbrytningen av potatisens yta.

Kombitvätten har, som namnet, anger två funktioner. Substanser såsom stärkelse, proteiner, socker och andra ämnen som naturligt finns i potatisen frigörs under skalningen och kommer i kontakt med varandra. Detta leder ofta till att potatisen missfärgas.

Genom att tvätta potatisen och skölja bort dessa substanser reduceras risken för missfärgning. Vidare sköljs en del av de bakterier, som fastnat på potatisens yta under skalningen, bort.

Genom denna tvättning reduceras behovet av konserveringsmedel. Konserveringsmedel kan tillsättas potatisen innan den lämnar tvätten.

Kombitvätten ger en hållbar produkt med en liten tillsats av konserveringsmedel. Vattenförbrukningen är låg då det är ett rent motströmsförlopp.

För den som vill ha en skalad potatis med hög kvalitet är Kombitvätten att rekommendera. Användes kylt vatten uppnås också en viss kyleffekt vilket också ger längre hållbarhet.