Optisk sortering

Optisk sortering från Select GmbH

LIMAS samarbetar sedan många år med SELECT som bland annat tillverkar optiska färgsorterare som är mycket lämplig för hela produkter såsom potatis.

Optisk färgsortering innebär att man med hjälp av kameror inspekterar potatis och andra rotfrukter.

Det finns flera maskinmodeller att välja mellan. Produkten kan vara skalad eller oskalad, hel, delad, skivad eller tärnad.

Känsligheten är inställbar både vad gäller felens (fläckens) storlek och färg. Sorteraren är driftsäker, har låg energiförbrukning och låg ljudnivå.

www.agroselector.com