Kokning, kylning och blanchering

Kok- och kylsystem

LIMAS kok- och kylutrustning är avsedd för förpackade, vakuumerade produkter såsom potatis och allehanda rotfrukter och frukter.

Varför koka och kyla vakuumförpackade produkter?

Genom kokning och kylning uppnås en längre hållbarhet. Då förpackningen tillsluts är innehållet troligtvis inte sterilt. Genom värmebehandlingen blir förpackningens innehåll näst intill sterilt. När sedan kylningen sker med tillsluten påse förblir innehållet bakteriologiskt sett fortsatt mycket bra. Produktens enzymer blir till följd av värmebehandlingen inaktiverade. Således uppnår man med kokning och kylning en produkt med god lagringsduglighet som dessutom är färdigkokt och således endast behöver värmas vid tillagningen.

LIMAS kok och kylutrustning kännetecknas av en stor vattenmängd i förhållande till produktmängd. Detta gör att temperaturen i kokkärlet sjunker måttligt medan temperaturen i kylkärlet stiger måttligt. Sammantaget ger detta förfarings-sätt kort koktid och kort kyltid vilket är bra för produktens kvalitet.

Utrustningen består av ett kärl för kokning och ett kärl för kylning.

I kokaren cirkuleras vatten med en pump genom värmeväxlare med el-patroner eller med till-försel av direktånga. Vidare finns en anordning för ändring av vattnets flödesriktning genom kokkärlet för att jämnast möjliga kokning skall uppnås.

Kokaren är försedd med lock som öppnas och stängs med hjälp av en luftcylinder.

Koktemperatur och tid styrs med automatik (PLC) vidare finns också en operatörspanel (OP) med vilken parametrarna för tid och temperatur kan ställas in.

I kylaren cirkuleras vatten genom en värme-växlare som är kyld med en glykolblandning.

Korgar med brätte lastas med den vakuumerade produkten, lyftes med en lyftanordning (telfer) och sänks ner, först i kokkärlet och efter färdig kokning vidare ner i kylkärlet.

LIMAS kok och kylutrustning tillverkas i två storlekar 200 kg/h respektive 700 kg/h.

Blanchör

LIMAS blanchör är en skruvblanchör. Blanchören består av skruvhus med omegaform. En skruv som passar väl till skruvhuset matar fram produkten så att den önskade blancheringstiden uppnås. Efter blanchering matas produkten ut med utmatningselevator.

En pump cirkulerar vatten genom blanchören.

Ånga tillförs i cirkulationsledningen men kan också tillsättas direkt genom karets botten.

Då värmebehovet varierar beroende på mängden produkt som tillförs kan oönskade ljudeffekter uppstå. Limas system för ångtillförsel reducerar ljudnivån.

Limas blanchör tillverkas i olika storlekar och kan också användas som kokare.

Kylsystem

Vid tillverkning av skalade produkter, potatis morötter eller andra rotfrukter, är det viktigt man dels upprätthåller en god hygien i anläggningen men också att produkterna kyls ner väl före förpackning.

Kylningen har en väsentlig inverkan på hållbarhet och kvallite.

Ofta finns det i en skalningslinje utrustning för att buffra produkterna före förpackning.

LIMAS har valt att utnyttja denna eller dessa buffertankar för att kyla ner produkterna.

LIMAS kylsystem består förutom av nämnda buffertar också av utjämningstank för vatten som bräddar över från buffert, vidare filter, cirkulationspump, värmeväxlare, nivåreglering, rördragning och ventiler.

Värmeväxlaren bör kylas med en glykolblandning av livsmedelskvalité.

Bandkylare