Förbearbetning

Jordavskiljare

LIMAS rekommenderar att varje anläggning för förädling av potatis och andra rotfrukter börjar med jordavskiljning.

Jord, sand, halm, blast och även småstenar som kan avlägsnas innan potatisen eller rotfrukterna når förtvätten innebär en vattenbesparing.

LIMAS Jordavskiljare av trumtyp tillverkas i tre storlekar beroende på kapacitet: ø800 x 2000, ø1000 x 2500 och ø1200 x 3000 (mm).

Förtvätt med utmatningselevator

LIMAS Förtvätt med integrerad stenfångare som kan levereras med stenutmatningselevator eller stenmagasin.

Tvättrummans upphängning ger en tyst och driftsäker gång med litet underhållsbehov. Stenavskiljningen görs i en tratt. Cirkulerande vatten tillföres underifrån genom trattens pip och i sådan mängd att produkten bärs upp och förs vidare in i tvättrumman för avvattning. Stenar faller genom den uppåtgående vattenströmmen och matas ut med stenutmatningselevatorn. I tratten finns också en rotor som ser till att produkt och stenar blir separerade från varandra.

LIMAS Förtvätt levereras i två storlekar. Trumma diameter 1000 mm, längd 2500 mm. Trumma diameter 1200 mm, längd 3000 mm.

Stenfångare/stenavskiljare

Stenfångare av typen vertikalskruv tillverkas i två storlekar vad gäller diameter, ø600 och ø800 mm. Utmatningshöjden anpassas efter behov. Den normalt svaga punkten på denna typ av stenfångare är skruvens nedre lagring.

LIMAS använder ett gummilager som har en lång livslängd och som inte kräver någon smörjning av något slag.