Delning

Halveringsmaskin

LIMAS halveringsmaskin kan levereras med 4, 6 eller 8 banor beroende på kapacitetsbehov. Maskinen arbetar kontinuerligt och potatisen delas tvärs längdriktningen.

LIMAS halveringsmaskin består i huvudsak av tre delar:

 • Matningselevator för singulering och synkroniserad matning.
 • Rullband för orientering och centrering.
 • Cirkulärknivtrumma för delning av potatisen.

Matningselevatorn är försedd med koppar som plockar med sig potatisen från en liten behållare och matar upp den till rullbandet. Kopparna är anpassade till potatisens storlek för att förhindra dubbelfyllning. Hellre en tom kopp än två potatisar i samma kopp.

Rullbandet består av rullar med speciell utformning. Potatisen ska lätt finna sin plats mellan rullarna. Potatisen ska ligga med sin geometriska axel längs rullarna och tvärs färdriktningen. Rullarna är nedsvarvade, konade, så att potatisen ska finna sin bana och lägga sig tillrätta mitt under cirkulärknivarna. Beroende på potatisens storlek kan halveraren levereras med olika rulldelning.

Kvarteringsmaskin

LIMAS kvarteringsmaskin kan levereras med 3 eller 4 banor beroende på kapacitetsbehov. Maskinen arbetar kontinuerligt och delar potatisen i fyra delar varav en delning är på tvären och en delning är på längden.

LIMAS kvarteringsmaskin består i huvudsak av tre delar:

 • Matningselevator för singulering och synkroniserad matning.
 • Rullband för orientering och centrering.
 • Cirkulärknivtrumma med cirkulärknivar och tvärknivar, påtryckare och uttryckare.

Matningselevatorn är försedd med koppar som plockar med sig potatisen från en liten behållare och matar upp den till rullbandet. Kopparna är anpassade till potatisens storlek för att förhindra dubbelfyllning. Hellre en tom kopp än två potatisar i samma kopp.

Rullbandet består av rullar med speciell utformning. Potatisen ska lätt finna sin plats mellan rullarna. Potatisen ska ligga med sin geometriska axel längs rullarna och tvärs färdriktningen. Rullarna är nedsvarvade, konade, så att potatisen ska finna sin bana och lägga sig tillrätta mitt under cirkulärknivarna.

För att tvärknivarna ska träffa rätt mellan rullarna, där potatisen ligger, kan bandets läge i förhållande till knivtrummar finjusteras.

Beroende på potatisens storlek kan kvarteraren levereras med olika rulldelning.

Hydrocutter/Vattenskärsystem

Hydrocutter med avvattningsskak
Hydrocutter med avvattningssil

LIMAS hydrocutter kan användas för att göra klyftor eller pommes av potatis, morötter och andra produkter.

Systemet består i huvudsak av fem delar:

 • Pumptank
 • Pump
 • Accelerationsrör med skärhuvud
 • Avvattningsskak alternativt avvattningssil
 • Rördragning.

Produkten tillföres det cirkulerande vattnet i den speciellt utformade pumptanken. Pumpen som är en enkanalhjulspump av egen konstruktion, pumpar vatten och produkt fram till skärhuvudet. I skärhuvudet finns en lätt utbytbar knivhållare i vilken knivbladen monteras.

Efter att produkten skurits går den vidare med vattnet för avvattning på avvattningsskaken alternativt avvattningssilen.

Avvattningsskaken är en dubbelskak där också småbitar som bildats skiljs ifrån.

Med LIMAS hydrocutter kan produkten delas i 2, 3, 4, 5, 6 eller 8 delar beroende på vilket knivverktyg som sitter monterat i skärhuvudet.

Hasselbacksmaskin

Limas hasselbacksmaskin är en nyutvecklad skärmaskin som arbetar jämnt och kontinuerligt. Hastigheten är steglöst inställbar med potentiometer. Kapacitet 2000 stycken potatisar per timme. Skärförfarandet är exakt och skonsamt mot potatisen.

En person placerar potatisen i kopparna. För att variera arbetsställningen går det att arbeta både sittande och stående vid sidan om maskinen.

Specifikation potatis: längd max 100 mm, diameter max 60 mm. Andra potatisstorlekar på förfrågan. Standard skäravstånd är 4,5 mm. Andra skäravstånd på förfrågan.

Underhållet är minimalt. Maskinen är utrustad med kraftiga rostfria lager och kedjor. För enklare rengöring lyfts kåpan över skärenheten av och kåporna över kedjorna viks ner på varje sida.

Maskinen kan levereras i höger eller vänsterutförande. Motor, styrning och nödstopp monteras på vald inmatningssida. Styrningen kan även monteras på en vägg i närheten av maskinen.